Acasă

PDI 2015-2020

PROIECT DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A UNITĂȚII 2015-2020

 

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII

VIZIUNEA

Școala noastră își propune să formeze tineri educați și instruiți, cu abilități de viață menite să-i ajute să ia decizii pentru viitorul lor și al comunității.

MISIUNEA

Misiunea școlii noastre este de a pregăti elevi pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul cuvenit și menirea în societate.

Școala noastră trebuie să satisfacă nevoia elevului de a se simți integrat în colectiv și ulterior în societate.

Deviza noastră este:” Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.”

(Albert Einstein)

Valoripromovate: implicare, respect reciproc, democrație, demnitate, nonviolență.

ȚINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE

ȚINTE STRATEGICE

  1. Asigurarea cadrului adecvat educării și informării elevilor în cadrul școlii, asigurând condiții optime pentru reușita lor școlară.
  2. Dezvoltarea personală și profesională a personalului didactic, stimulând receptivitatea la nou și interesul pentru perfecționare continuă.
  3. Completarea, diversificarea, îmbunătățirea și exploatarea rațională a resurselor materiale și financiare.
  4. Optimizarea relației școală-părinți și promovarea imaginii școlii în cadrul procesului de dezvoltare a instituției.