Oferta educațională

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MUCELEANU” FÂNTÂNA MARE

Com. Fântâna Mare, Jud. Suceava

Tel./Fax 0230536508

e-mail : scoala_fantana_mare@yahoo.com

NR. 837/19.05.2015

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

A ȘCOLII GIMNAZIALE ”ION MUCELEANU” FÂNTÂNA MARE

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016

MOTTO:

Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere ; ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor; ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã. Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.”

(J.J. Rousseau)

 

 

 

Școala noastră își propune să formeze tineri educați și instruiți, cu abilități de viață menite să-i ajute să ia decizii pentru viitorul lor și al comunității.

Misiunea școlii noastre este de a pregăti elevi pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul cuvenit și menirea în societate.

Școala noastră trebuie să satisfacă nevoia elevului de a se simți integrat în colectiv și ulterior în societate.

Deviza noastră este:” Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.”

(Albert Einstein)

 

Preșcolarii și elevii sunt școlarizați astfel:

 • Nivel preșcolar – 2 grupe – GPN Fântâna Mare – 1 grupă; GPN Cotu Băii – 1 grupă;
 • Nivel primar – 4 clase (0-IV)
 • Nivel gimnazial – 4 clase (V-VIII)

 

 

 

 

NIVELUL DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Forma de învățământ

 

STRUCTURA/NR. GRUPE/nr.preșcolari

 

GPN Cotu Băii(structură) GPN Fântâna Mare (structură) Total preșcolari
PREŞCOLAR ZI 1/22 1/23  45

 

 

NIVELUL

DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Forma de învățământ

 

Școala Gimnazială ”Ion Muceleanu” Fântâna Mare

 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa

a III-a

Clasa a IV-a Total elevi primar
PRIMAR ZI 1/12 1/10 1/17 1/17 1/20 76

 

 

NIVELUL

DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Forma de învățământ

 

Școala Gimnazială ”Ion Muceleanu” Fântâna Mare

 

Clasa

a V-a

Clasa

a VI-a

Clasa

a VII-a

Clasa

a VIII-a

Total elevi primar
GIMNAZIAL ZI 1/14 1/14 1/13 1/16 57

 

Resurse umane:

 • Cadre didactice – 1 profesor învățământ preșcolar; 1 educatoare; 4 învățători; 7 profesori;
 • Personal didactic auxiliar- 1 secretară, 1 contabil
 • Personal nedidactic – 2,5 norme îngrijitori

 

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală sunt calificate,majoritatea titulare  și cu grad didactic I, pasionați pentru munca pe care o desfășoară, dăruiți școlii și elevilor acesteia.

Un cadru didactic este membru în Corpul  National de Experți în Managementul Educational, formator certificat, metodist I.S.J. Suceava – învățământ preșcolar, professor mentor.

 

TOTAL  CADRE

DIDACTICE

TITULARI SUPLINITORI CALIFICAŢI  

CUMUL/PL.ORA

 

15 9 3 3
GRAD I

 

GRAD II DEFINITIV DEBUTANT GRAD I

 

GRAD II DEFINITIV DEBUTANT GRAD I

 

GRAD II DEFINITIV DEBUTANT GRAD I

 

GRAD II DEFINITIV DEBUTANT
7 4 1 1 7 2 1 1 1 1

 

 

Baza materială

Școala își desfășoară activitatea în 4 corpuri, astfel:

 • Corp A – nivel gimnazial (4 săli de clasă)
 • Corp B- nivelul primar (4 săli de clasă) + GPN Fântâna Mare(1 grupă)
 • GPN Cotu Băii (1 grupă)

 

În corpul A  sunt amenajate :

– cabinet de informatică cu 10 calculatoare conectate la internet;

– cabinet limba și literatura română și bibliotecă;

– cabinet de matematică;

– cabinet biologie;

– cabinet istorie-geografie.

 

Pe lângă curriculum-ul național, școala oferă elevilor și un curriculum la decizia școlii. Astfel în programele opționale există:

 • Nivel preșcolar – Micul creștin, Mișcare, fantezie, creație
 • Nivel primar – Matematica distractivă
 • Nivel gimnazial – Istoria Locală

 

Limbi străine studiate : limba engleză și limba franceză.

 

Colectivul de cadre didactice îndrumă elevii nu numai în activități specific învățării ci și în activități extracurriculare și extrașcolare, cum ar fi:

 • Excursii
 • Vizite la muzee;
 • Serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare;
 • Programul de dezvoltare a abilităților pentru carieră și viață –Educația pentru etică și responsabilitate: Resursele în parteneriat cu Junior Achievement România- clasa a VI-a;
 • Activități de petrecere a timpului liber realizate în cadrul programului “ Să știi mai multe, să fii mai bun!” în parteneriat cu voluntarii Grupului Local de Tineret “ Aripi în Europa” Fălticeni;
 • Concursuri și competiții sportive.

 

Parteneriate ale școlii cu:

 • Comunitatea Locală : Primăria, Biserica, Poliția, Medicul de Familie
 • Organizații: Grup Local de Tineret ”Aripi în Europa” Fălticeni, Organizația Salvați Copiii, Junior Achievement, Fundația pentru Evaluarea Competențelor în Educație FECED și editura Diana
 • Alte școli: Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni, Școala Gimnazială Liliești – Prahova, Școala Gimnazială Stroiești, Școala Gimnazială Adâncata, Școala ”AL.I.Cuza” Fălticeni, Școala Gimnazială Râșca, Școala Gimnazială Hârtop

 

Școala noastră este implicată, ca participant  și coordonator, în diverse proiecte, cum ar fi:

 • ”Risipa de alimente în zilele noastre”
 • ”Proiect Educațional Internațional ”Cu Europa la joacă”
 • ”Proiect Educațional ”Fii curat și sănătos”
 • ” Participare și transparență pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului”
 • Proiect educațional ”Sport,toleranță,performanță”

 

Programul școlii – cursurile se desfășoară în intervalul orar 8,00-14,00

 

Elevii navetiști beneficiază de transport gratuit cu microbuzul școlar.

 

Datele de contact ale unității de învățământ

 • DIRECTOR: PROF ANDREI ANDREEA

 

 

Adresa şcolii:

Str.M.G. Cantacuzino

 

Telefon/

Fax

+4-0230-536508

E-mail

scoala_fantana_mare@yahoo.com

Site:

www.scfantanamare.org

Facebook: Școala Gimnazială ”Ion Muceleanu” Fântâna Mare