Personalul unității


ÎNCADRAREA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

PERSONAL DE CONDUCERE

Director – prof. Andrei Andreea Ionela


PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

GPN FÂNTÂNA MARE –  educ. Cara Ana – gradul II

GPN COTU BĂII   – prof. înv.preșcolar Căldăruș Răduța – gradul I


ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

prof. Gavrilescu Voica, gradul I  – clasa pregătitoare și clasa I

înv.Nistor Mariana, gradul I – a II-a

înv.Tumuleanu Filaret, gradul I – a III-a

înv.Tumuleanu Maria,gradul I – a IV-a


ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

prof. Andrei Andreea Ionela, gradul I – limba engleză

prof.  Pascovici   Elena, Gradul II  – limba franceză

prof. Pavăl Alina,gradul II   – limba română

prof. Mucileniţa Iuliana, gradul II – matematică – fizică

prof. Dascălu Gheorghe,debutant  –  religie

prof.Parasca Alexandru Constantin, definitivat – istorie – geografie

prof. Aioanei Ionuţ,gradul I  – educație fizică 


PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR       

Secretară – Botoșanu Anca

Contabilitate – Cozma Ciprian

Bibliotecă – prof. Pavăl Alina

_________________________________________________________________

PERSONAL NEDIDACTIC

Baltag Maricica

Baltag Vasile

Ivan Elena Ștefănica