Regulamente si legislatie

REGULAMENT INTERN AL ŞCOLII GIMNAZIALE ”ION MUCELEANU” FÂNTÂNA MARE

2015-2016

CAP I – TEMEI LEGAL

ART. 1

 

(1)Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, OM 5115/2014, Legea 272/2004 republicată în 2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Legea 53/2004 cu modificările și completările ulterioare.

 

(2)Regulamentul intră în vigoare aprobarea în Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale “Ion Muceleanu” Fântâna Mare.

 

(3)După aprobare, direcțiunea, educatoarele, învățătoarele, profesorii diriginți, vor comunica elemente de conținut întregului personal, elevilor, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali pentru punerea în aplicare. Fiecare angajat  al școlii semnează că a luat cunoștință de prevederile regulamentului de ordine internă. Beneficiarii direcți și indirecți ai educației fac dovada că au luat cunoștință și se obligă la respectarea acestuia, prin semnarea contractului educațional.

DETALII – click AICI


 

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ AL ȘCOLII GIMNAZILAE ”ION MUCELEANU” FÂNTÂNA MARE

Codul de etică este una dintre pietrele de temelie ale unei profesii adevărate.
Codul public articulează şi afirmă valorile fundamentale ale profesiei, credinţele şi responsabilităţile. Codul de etică propus reprezintă un set de principii care urmează să fie onorate de către cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatea noastra. Principiile enunţate servesc drept standarde de ghidare a conduitei şi de evaluare judicioasă a conduitei în situaţiile în care (nu) sunt demonstrate implicaţii profesionale şi etice. Codul aderă la convingerea fundamentală că elevul este motivul cel mai important pentru existenţa profesiei.
Acest cod constă din principii, angajamente şi responsabilităţi. În acest document, au fost specificate principiile de comportament etic necesare pentru a menţine standardele de integritate, conducere şi profesionalism în rândul profesorilor, personalului auxiliar şi administrative.După elaborare, acesta trebuie comunicat tuturor părţilor interesate atât din interiorul cât şi din afara unităţii. Etica şi responsabilitatea educationala necesită un angajament zilnic şi total din partea şcolii (directori, profesori, personal auxiliar si nedidactic, elevi şi părinţi). Părinţii elevilor sau tutorii lor legali sunt chemaţi să se implice în activităţile
organizate de şcoală, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei copiilor lor, să ia la cunoştinţă şi să respecte prevederile contractului de parteneriat cu şcoala.

DETALII – click AICI


Legea educaţiei naţionale

LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011

detalii Legea Educatiei


 

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR,aprobat prin OMEN nr. 5115/2014

detalii ROFUIP- click aici